قلب و زندگی عمومي تجویز کلشی سین بعد از جراحی قلب

تجویز کلشی سین بعد از جراحی قلب

🔻کلشی سین در کاهش بروز سندرم متعاقب آسیب قلبی* بسیار موثر است. همچنین کلشی سین احتمالا باعث کاهش فیبریلاسیون دهلیزی بعد از عمل قلب باز می شود. البته عوارض آن مشکل ساز است.

🔻برای اغلب افرادی که تحت عمل جراحی قلب قرار می گیرند، یک دوره ۳ ماهه کلشی سین از  ۳-۱ روز بعد عمل توصیه می شود.

🔻دوز آن نیم  میلی گرم (شش دهم میلی گرم در بعضی کشورها) دوبار در روز برای افراد بیش از ۷۰ کیلوگرم و یک بار در روز برای افراد کمتر از ۷۰ کیلوگرم می باشد. تجویز دوز بارگیری ضرورتی ندارد.

🔻تجویز این دارو بهمراه آسپرین، یا ایبوبروفن یا ایندومتاسین در پیشگیری و درمان پریکاردیت حاد منجر به کاهش علایم، کاهش میزان عود پریکاردیت و عوارض کمتر، می گردد.

🔻در #پریکاردیت راجعه بهتر است دو بار در روز تجویز شود، که به این شکل عوارض گوارشی کمتر و پذیرش بیمار بهتر خواهد بود.

*در نتیجه آسیب پریکاردیوم درحین عمل جراحی قلب، ممکن است پریکاردیت با یا بدون افیوژن ایجاد شود.

✏️UpToDate, 2017
✏️۲۰۱۵ ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases.
✏️Curr Opin Cardiol. 2012 May;27(3):308-17.

✍️دکتر فانک فهیمی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Post

مصرف لبنیات پرچرب ارتباطی با بروز بیماری‌های قلبی و عروقی ندارد!مصرف لبنیات پرچرب ارتباطی با بروز بیماری‌های قلبی و عروقی ندارد!

▫️یک مطالعه بزرگ و بی‌سابقه چندملیتی در جهان قاطعانه اعلام کرده است که مصرف لبنیات_پرچرب ارتباطی با بروز بیماری‌های قلبی عروقی و سکته‌های قلبی و مغزی ندارد. ▫️بزرگ‌ترین مطالعه کوهورت

بیماری‌های قلبی فرآیند کاهش شناختی مرتبط با سن را تسریع می‌کند.بیماری‌های قلبی فرآیند کاهش شناختی مرتبط با سن را تسریع می‌کند.

▫️با افزایش سن حافظه و توانایی‌های شناختی فرد به مرور کاهش می یابد، ولی عوامل متفاوتی در بروز و سرعت کاهش شناختی موثرند و مطالعات جدید محققان دانشگاه پکن و