اظهارات جدید برای سطوح TSH در حاملگی

– تریمستر اول : کمتر از ۲.۵ با رنج ۱_۲.۵
– تریمستر دوم : ۳_۰.۲
– تریمستر سوم : ۳_۰.۳

▫️اگر سطوح TSH در هر زمانی از حاملگی بیشتر از ۲.۵باشد، برای تشخیص قطعی هیپوتیروئیدی آشکار یا ساب کلینیکال باید سطوح T4 چک شود.
▫️اگر سطوح T4 پایین بود تشخیص هیپوتیروئیدی آشکار گذاشته میشود که میتواند به تکامل عصبی جنین آسیب برساند. همچنین خطر زایمان زودرس، وزن کم موقع تولد یا LBW و سقط جنین وجود دارد. هیپوتیروئیدی آشکار باید درمان شود.
▫️اگر TSH بالا و T4  نرمال باشد،تشخیص هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال است.
– در این مورد قدم بعدی چک آنتی بادی پراکسی آنتی تیروئید است.خانمهایی که آنتی بادی مثبت دارند باید درمان شوند. اثر هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال بر تکامل عصبی جنین آشکار نیست. اما در کل مطالعه بزرگ نشان داده شد که تست IQ  در فرزندان مادران درمان نشده پایین تر است.
– اگر سطوح TSH در حد ۱۰ یا بیشتر باشد صرف نظر از سطوح T4 درمان ضروری است.
▫️در مجموع سطح  TSH در طول ۲۰ هفته اول حاملگی هر ۴ هفته یکبار و سپس بین ۲۶ تا ۳۲ هفته یکبار باید چک شود.
☑️ منبع مداسکایپ

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Post