آنتی بیوتیک استنشاقی در سینوزیت

🔻آنتی بیوتیک های با اثرات وابسته به غلظت جهت مصرف استنشاقی مناسب هستند. این داروها  شامل توبرامایسین، آزترئونام، کلیستین، سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین می باشند.

🔻آنتی بیوتیک های استنشاقی جهت درمان بیماری هایی نظیر سیستیک فیبروزیس، برونشکتازی و پنومونی اکتسابی از ونتیلاتور مورد استفاده قرار می گیرند.

🔻 عوارض گزارش شده از مصرف آنتی بیوتیک استنشاقی شامل سرفه، ویزینگ، هموپتیزی و دیس پنه می باشد. سمیت فرآورده های استنشاقی نادر است، اما گزارشاتی از سطوح بالای غلظت تراف و عوارض کلیوی و شنوایی از #آمینوگلیکوزیدها در بیماران رینوسینوزیت مزمن وجود دارد. عوارض کلیوی با مصرف #کلیستین استنشاقی نیز گزارش شده است.

🔻#توبرامایسین استنشاقی بدلیل داشتن پرزرواتیو، محرک مجاری تنفسی بوده و ممکن است سبب برونکواسپاسم گردد.

🔻فلوروکینولون های استنشاقی بدلیل عوارض و قیمت بالا ، هیچگاه نباید بعنوان خط اول در بیماران سینوزیت حاد باکتریال بدون آلرژی به پنی سیلین ها مصرف شوند.

🔻شواهد اندکی از کارایی و سمیت آنتی بیوتیک های استنشاقی در درمان سینوزیت در دسترس است. تاکنون هیچ گایدلاین درمانی به برتری آنتی بیوتیک یا ضد قارچ استنشاقی در مقایسه با انواع سیستمیک آنتی بیوتیک ها و یا استروئیدهای نازال اشاره نکرده است.

🔻میزان رسیدن به محل اثر در آنتی بیوتیک های استنشاقی محدود بوده و دارو به طور عمده نمی تواند به محل هدف خود در سینوس ها، middle meatus و نواحی فوقانی و خلفی بینی راه پیدا کند و در قسمت ابتدایی حفره بینی بیماران سینوزیتی دپوزیت می گردد.

🔻 در بیماران با رینوسینوزیت مزمن، مزیتی درخصوص مصرف آنتی بیوتیک های استنشاقی مانند اسپری نئومایسین و توبرامایسین  نبولایز نسبت به استروئید استنشاقی همراه با شستشو با سالین گزارش نشده است. هرچند مطالعه کوچکی تاثیر #موپیروسین استنشاقی را در زدودن بیوفیلم ناشی از استافیلوکوک اورئوس نشان داده است.

🔻از بین داروهای ضد قارچ استنشاقی، تنها کارایی و تاثیرات #آمفوتریسین B در رینوسینوزیت مزمن مورد بررسی قرار گرفته است که توانسته سبب کاهش ضخامت لایه موکوزال گردد. ولی تاثیری در بهبود کیفیت زندگی، کاهش شدت نشانه ها و نتایج اندوسکوپی نازال نداشته است.

✏️UpToDate, 2017
✏️Clinical Practice Guideline (Update):Adult Sinusitis, 2015
✏️Respir Care 2015;60(6):762–۷۷۳.

✍🏻دکتر فائزه شادفر
دستیار تخصصی فارماکوتراپی (داروسازی بالینی)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Post

تحقیق جدید: واکسن سل از افراد مسن در مقابل کرونا محفاظت می کند!تحقیق جدید: واکسن سل از افراد مسن در مقابل کرونا محفاظت می کند!

▫️محققان هندی در تازه‌ترین بررسی (https://www.livemint.com/news/india/bcg-vaccine-may-provide-the-elderly-immunity-against-covid-11603941237542.html) خود دریافتند، واکسن سل که در درجه اول محافظت در برابر این بیماری را فراهم می‌کند، برای در امان ماندن افراد مسن از بیماری